سیستم کنترل مدارک مهندسی، ساخت و تدارکات

;

سیستم کنترل مدارک مهندسی، ساخت و تدارکات

دانلود کاتالوگ
 • قابل استفاده توسط کارفرمایان و پیمانکاران
 • طبقه بندی MDL یا MDR به تفکیک هر Discipline یا به تفکیک پیمانکاران
 • مجوزدهی پیشرفته برای دسترسی به مدارک برای هر Discipline
 • امکان MDL Import بصورت Bulk
 • امکان طراحی چرخه کار Workflow توسط مدیر سیستم برای توزیع مدارک
 • امکان وارد کردن یا Import ماتریس توزیع (Distribution Matrix) برای دسترسی Discipline ها به مدارک
 • امکان تعیین POI (هدف از انتشار مدرک) به هنگام چرخه کار(جهت تایید، اظهارنظر، جهت اطلاع و...)
 • کنترل تغییرات مدارک توسط History مربوطه
 • کنترل مسئولیت تولید هر مدرک
 • کنترل برنامه زمانبندی تولید مدرک و هشدارهای مربوطه
 • تولید ترانسمیتال داخلی یا خارجی از مدارک MDL توسط بخش مهندسی کارفرما یا پیمانکار
 • توزیع ترانسمیتال طبق چرخه کار تعیین شده توسط مدیر سیستم و ماتریس توزیع
 • اظهارنظر یا تایید در مورد مدارک
 • تولید Comment Sheet بصورت خودکار جهت Revise
 • فیلدهای دینامیکی Comment Sheet جهت تولید برگ واحد برای Comment ها
 • کنترل نسخه اصلی، Revised شده و تاریخچه مدارک
 • ایجاد ورژن های اصلی و فرعی مدارک با سیستم شماره گذاری متنوع حرفی و عددی
 • امکان تولید گزارش از مدارک نهایی و ضمایم مدرکی یا نقشه ای مربوطه
 • امکان شماره گذاری خودکار مدارک با طبقه بندی های پروژه، فاز، گروه کاری و غیره
 • محاسبه پیشرفت مهندسی بر اساس اوزان تعریف شده در مدارک
 • گزارش های پیگیری یک مدرک از تولید تا آخرین وضعیت
 • گزارش تاخیرات تولید مدارک (داخلی و پیمانکاری)
 • دسترسی به آخرین نسخه از مدارک و سوابق مربوطه
 • کنترل مکاتبات مربوط به هر مدرک
 • مدیریت مکاتبات پروژه به صورت کلی
 • سیستم هشدار Notification برای ارائه اخطارهای لازم برای موارد لازم
 • امکان ارتباط Online با پیمانکاران جهت ارسال و دریافت نامه و ترانسیتال
 • امکان ارسال Notify Email برای ذینفعان لازم
 • امکان مدیریت جلسات و یادآوری های مربوطه
 • امکان تولید Final Book از مدارک با طبقه بندی های مربوطه
 • امکان تعریف TagNo مربوط به هر مدرک
 • امکان جستجوی پیشرفته بر اساس کلیه فیلدهای مدارک
 • امکان تولید گزارشات متنوع و پارامتریک با نمودارهای مربوطه
 • امکان مجوزدهی ثبت و ویرایش و حذف و مشاهده به کاربران برای مدیریت مدارک
 • امکان تعریف چرخه های کاری نامحدود برای فرآیندی نمودن ارسال و دریافت مدارک
 • امکان شروع دوباره فرآیند برای تولید ورژن ها ی فرعی و اصلی
 • ارتباط با ماجول تدارکات (Procurement) برای ارسال MTO یا MR
 • شماره گذاری خودکار ترانسمیتال های داخلی و خارجی و مدارک بر اساس استاندارد از قبل تعریف شده
 • طراحی شده بصورت WebBase و قابل دسترس از طریق اینترنت و اینترانت محلی
 • امکان توسعه پارامتریک برنامه بدون برنامه نویسی (در سطوح مختلف فرم، رکورد، فیلد، دسترسی)
 • امکان مدیریت پیشرفته ضمایم مدارک و پشتیبانی از PDF:Review and Redlining
 • امکان ارتباط با سایر نرم افزارهای سازمان از طریق WebService
 • مدیریت برنامه ریزی تدارکات با استفاده از لیست MR و MTO ها
 • مدیریت زمانهای موردنیاز به خرید و هشدارهای لازم
 • مدیریت صدور Indent ها و فرآیند صدور و تایید آن
 • مدیریت مراحل مربوط به Inguiry و استعلامات
 • مدیریت لیست پیمانکاران و تامین کنندگان و موارد مربوط به BlackList
 • امکان رتبه بندی پیمانکاران و تامین کنندگان براساس شرایط فعالیت و سایرفیلدهای موردنیاز
 • زمان بندی فعالیت های خرید از زمان ثبت درخواست تا دریافت تجهیزات در سایت
 • امکان ارزیابی فنی مناقصه گران TBE
 • امکان ارزیابی بازرگانی مناقصه گران CBE
 • مدیریت اطلاعات PO
 • مدیریت اطلاعات Inspection ها
 • مدیریت اطلاعات فرآیند ساخت
 • موارد مربوط به Payment ها
 • نحوه تحویل Shipment/ Transportation
 • زمان و شرایط تحویل در کارگاه
 • موارد مربوط به عقد قرارداد و پیمانها
 • گزارشات پیشرفت مدارک(تدارکات)
 • گزارشات پیشرفته خریدهای پروژه
 • گزارشات تاخیرات
 • گزارش آماری از مراحل هر خرید به تفکیک دیسیپلین
 • مدیریت برنامه ریزی ساخت و نصب بر اساس WorkPackage وWorkGroup ونوع فعالیتها
 • مدیریت زمانهای موردنیاز جهت انجام فعالیتها و هشدارهای لازم
 • مدیریت اختصاص احجام کاری برآوردی و واقعی و درصد وزنی
 • مدیریت لیست پیمانکاران فرعی و فعالیتهای اختصاصی
 • امکان تهیه گزارشات موردنیاز در سطوح مختلف و ارائه پیشرفت در سطوح پایین تر
 • گزارش تاخیرات انجام شده و امکان ارائه راهکار
 • مدیریت نیروی انسانی ، مواد.مصالح، تجهیزات وماشین آلات
 • کنترل پرداخت های انجام شده
 • مدیریت تغییردرکارها و TQ