نرم افزار آرشیوالکترونیکی اسناد

;

نرم افزار آرشیوالکترونیکی اسناد

دانلود کاتالوگ
 • امکان طراحی فرم و فیلدهای مورد نیاز برای تجمیع اطلاعات
 • امکان طراحی گزارش توسط برنامه برای گزارشات خاص که در سیستم دیده نشده است
 • امکان آرشیو کلیه مستندات و طبقه بندی اطلاعات در قالب ضمایم داده های وارد شده
 • پشتیبانی از ساختار درختی برای طبقه بندی اطلاعات
 • دسترسی به کلیه قسمتهای سیستم از طریق web based
 • تعریف دسترسی به اطلاعات برای ساختار و مستندات
 • مدیریت گروه های کاربری برای اختصاص به انواع مستندات
 • تعیین نمایش و ترتیب چیدمان فیلدهای خاص در ورود اطلاعات و یا گزارشات
 • امکان چاپ و Export نتایج جستجو به نرم افزارهای Office و یا PDF
 • سیستم گزارش دهی کامل بر اساس داده ها و نظارت بر عملکرد کاربران
 • امنیت بالا در دسترسی به اطلاعات توصیفی و تصویری و مسیر کاربر و سرور مرکزی
 • امکان طبقه بندی یک پرونده به اجزای تشکیل دهنده آن
 • قابلیت اعطای مجوز دسترسی به هر یک از پرونده و یا اجزای آن
 • اعطای مجزای دسترسی به مشاهده،ثبت،ویرایش و حذف مدارک
 • تعیین محدودیت در ایجاد تعداد پرونده و یا اجزای آن
 • ایجاد فیلد های دلخواه برای هر بایگانی یا زیر مجموعه آن در ساختار درختی
 • تنوع در نوع فیلد ایجاد شده مانند متن،عدد،تاریخ،ساعت،و سفارشی و...
 • مدیریت فیلدهای سفارشی (انتخابی) در انواع مختلف
 • ایجاد چندین پروژه برای مدیریت انواع مستندات مربوط به هر یک
 • امکان Import ، Export ساختار و بایگانی جهت استفاده مجدد
 • تعیین مشاهده شدن یا نشدن فیلد در ورود اطلاعات و گزارش گیری
 • تعیین unique بودن و مقدارمقدار پیش فرض ترتیب چیدمان برای فیلدها
 • امکان کپی یک قسمتی از ساختار به قسمتی دیگر
 • تعیین فایلهای ضمیمه قالب بندی شده ( مانند مجموعه office) برای هر بایگانی
 • امکان تعریف Link بین مدارک غیر مرتبط در ساختار درختی
 • گزارشگیری بر اساس محاسبات فیلدهای عددی (جمع ، میانگین-حداقل و حداکثر )
 • قابلیت پی گیری عملکرد کاربران در سیستم برای ایجاد و ویرایش و حذف مدارک
 • جستجو بر اساس تمام فیلدهای اطلاعاتی یک بایگانی
 • جستجو بر اساس تمام فیلدهای بایگانی های تو در تو در ساختار
 • جستجو بر اساس قسمتی از کلمه در فیلدها
 • جستجو بر اساس And،Or منطقی و کوچکتر و بزرگتر مقادیر عددی و تاریخ و غیره
 • چاپ لیست نتایج جستجو و یا ارسال به Excel
 • جستجو بر اساس بایگانی فارغ از ساختار
 • قابلیت طراحی گزارشات با Report Service به همراه نمودار
 • امکان Import ، Export فیلدهای یک بایگانی و استفاده مجدد ازآن