پرونده من - آنلاین

;

پرونده من

دانلود کاتالوگ
 • امکان ثبت پرونده در موسسه و ارجاع آن به روسای گروه ها ( خانواده، مالی و...)
 • امکان ارجاع پرونده توسط روسای گروه ها به وکلا
 • امکان ثبت مدارک پرونده توسط موسسه به وکلا و موکلین با مجوزهای مربوطه
 • امکان مشاهده پرونده توسط نقش های مختلف تعریف شده
 • امکان آخرین اقدامات روی پرونده توسط موکلین
 • طبقه بندی مدارک داخل پرونده با اجزای آن (دادخواست، دادنامه، اخطاریه، لوایح و ...)
 • امکان درج اطلاعات توصیفی و آپلود مدارک به داخل پرونده توسط افراد مجاز
 • درج هزینه های دادرسی پرونده به تفکیک نوع هزینه
 • موضوع بندی پرونده ها و مدیریت آنها
 • ایجاد مدیریت هشدارهای سیستم در مورد پرونده ها به صورت خودکار یا دستی
 • ارسال هشدار توسط پیامک یا سیستمی
 • ارسال هشدار همزمان به چند نفر جهت آگاهی از مراحل پرونده
 • امکان تنظیم ارسال هشدار برای کاربران مختلف (وکلا، موکلین، اپراتورها، روسای گروه)
 • ارسال هشدار برای اوقات رسیدگی به پرونده
 • ارسال هشدار برای پیگیری های مختلف پرونده
 • امکان مشاهده هشدارهای کاربران توسط مدیر موسسه
 • امکان تعیین انجام کار بعد از هشدار جهت عدم مشاهده در لیست هشدارها
 • امکان تعریف و مشاهده هشدارهای آینده با تعیین روز
 • جستجو در هشدارها و مشاهده اطلاعات و مهلت انجام آنها
 • گزارش از پرونده های درحال اجرا، مختومه بصورت تفصیلی و آماری
 • گزارش از عملکرد وکلا و روسای گروه ها در محدوده تاریخی داده شده
 • گزارش تفصیلی و آماری از آرای اخذ شده به تفکیک له و علیه
 • گزارش از موضوعات پرونده به صورت تفصیلی و آماری
 • گزارش از پرونده ها با پارامترهای تاریخ تشکیل شده و سایر اطلاعات توصیفی درج شده بر حسب مدارک
 • آمارگیری از پرونده های مالی با پارامتر میزان خواسته
 • امکان تعریف کاربران با مشخصات فردی و سازمانی و فعال و غیرفعال سازی آن و تعریف تاریخ انقضا
 • امکان تعریف گروه ها با امکان عضو کردن کاربران در گروه (مثلا وکلا، موکلین، اپراتورها و غیره)
 • امکان تعریف نقش ها و مجوزدهی به بخش های مختلف برنامه
 • امکان تعریف مجوزها توسط Admin برای کاربران، گروه ها، نقش ها
 • امکان ثبت موکلین، وکلا، روسای گروه ها ومدیرموسسه و اپراتورها در سیستم
 • تعریف گردش کار برای فرم ها
 • تعریف شروع کنندگان فرایند
 • امکان فعال یا غیر فعال کردن یک فرایند
 • امکان تعریف کاربران شرکت کننده در فرایند
 • امکان تعریف نوع Action هر کاربر(جهت تایید یا اطلاع)
 • امکان ویرایش و حذف هر مرحله از فرایند
 • امکان تعریف الگوی چاپ ( کاتالوگ) برای مدرک برای جانمایی فیلدها در Layout مدرک
 • امکان گزارش گیری از ارجاعات مهلت دار و تاخیرهای مربوطه
 • امکان تایید یا رد کار اجرا شده توسط فرایند
 • امکان مشاهده مراحل فرآیند
 • گزارش از کل چرخه های کار درحال کار و تمام شده
 • امکان متوقف نمودن یک فرایند توسط شروع کننده آن
 • امکان یادداشت گذاری بر روی هر تایید یا رد
 • امکان ارجاع غیر فرایندی مدرک به افراد دیگر
 • امکان جستجو در بین کلیه فیلدهای فرایندها(یادداشت ها، عناوین، تاریخ ها و غیره)
 • امکان ثبت چارت سازمانی سمت ها و کاربران
 • ثبت کاربران سیستم با کلیه مشخصات آنها و امکان فعال و غیرفعال کردن و موارد امنیتی
 • امکان تغییر نقش و گروه برای کاربران
 • مجوزدهی به بخش های مختلف برنامه توسط نقش‌های تعریف شده
 • مجوزدهی به داده ها جهت مشاهده و ثبت و ویرایش و حذف توسط کاربر یا گروه
 • دخیل نمودن کاربر یا گروه های تعریف شده در فرایندهای سازمانی
 • امکان Log گیری از کلیه عملیات کاربران در سیستم